HỆ THỐNG T-SCAN

  MÁY PHÂN TÍCH KHỚP CẮN ĐIỆN TOÁN T-SCAN 
  Cấu trúc máy T-Scan: bao gồm
  • Thân chính của máy T-Scan
  • Phần giữ sensor
  • Sensor ghi dấu tiếp xúc cắn khớp
  • Phần mềm T-Scan để đọc kết quả trên máy tính

   

  Danh mục: